35 AWARDS - V międzynarodowy konkurs fotograficzny
Wielcy nominowani fotografowie w kategorii:  "Życie codzienne"
35 AWARDS - międzynarodowe konkurs fotograficzny
Nominowani fotografowie w kategorii: "Mankeys"