Borana – jest jedną z ostatnich grup etnicznych, które używają podziału na klasy pokoleniowe. Borana są tradycyjnie ludem koczowniczym i pasterskim, ich byt zależy wyłącznie od zwierząt. Hodują głównie bydło, ale także kozy, wielbłądy i owce. Po wejściu do wioski widać, że są bardziej rozwinięci niż inne plemiona pasterskie. Gliniane chaty są pomalowane, przestronne i lepiej wyposażone. Kobiety ubierają się w kolorowe stroje. Jak większość plemion Etiopii żyją bardzo skromie.