Wyprawa do zachodniej Papui, do krateru wulkanu Elit i plemion Dali i Yali.