Lubawski Marian - Fotograf Podróżnik

 

 

 

     Moja życiowa przygoda rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to po raz pierwszy wyruszyłem do Kambodży. Wówczas zapragnąłem poznać świat, a tym samym powrócić do wspólnych korzeni wszystkich ludzi. Z każdą podrożą utwierdzałem się w przekonaniu, że moim marzeniem jest poznawanie ludzi różnych kultur i ich codziennego życia. W jakimś sensie próbuję znaleźć podobieństwa w nas wszystkich. Zwiedziłem 5 kontynentów, 42 krajów i z każdej podróży wracałem z masą wspomnień i setkami zdjęć. Wszystkie wyprawy utwierdziły mnie w przekonaniu, że mimo różnic kulturowych, koloru skóry, różnych języków, którymi się komunikujemy, tak naprawdę jesteśmy tacy sami.

 

Moje przesłanie.  Nauczmy się żyć z tym, że jesteśmy różni, mówimy innymi językami, a nasza kultura i obyczaje różnią się od siebie. Szanujmy się nawzajem, bo wszyscy jesteśmy ludźmi Ziemi.

Mój projekt. Podnoszenie świadomości na temat rdzennych kultur ludzkości na podstawie materiałów fotograficznych i wideo, którymi chcę się podzielić. Dzięki czemu młode pokolenie będzie mogło podróżować cyfrowo do odległych miejsc na świecie, aby poznać - egzotyczne dla nas - kultury i tradycje.      W czasach, w których musimy współpracować, aby zapewnić przyszłość naszej planecie, edukacja na temat różnorodności kultur ma kluczowe znaczenie.  Powinniśmy wciąż pracować nad akceptacją i szacunkiem dla wszelkich kultur. Wierzę, że globalny i wzajemny szacunek zaczyna się już w szkole. Mam nadzieję, że moje materiały fotograficzne i filmowe uświadomią młodemu pokoleniu znaczenie ludzkiej różnorodności i wiedzy o tym, jak być tolerancyjnym i żyć w zgodzie z otaczającą nas naturą.

Dlaczego. Dzisiejsze czasy kryzysów społecznych, ekonomicznych i klimatycznych powodują zanik podstawowych ludzkich wartości. Przeludnienie, cyfryzacja i urbanizacja wpłynęły na nasze życie w taki sposób, że wszyscy - jako ludzkość - stajemy się coraz bardziej oderwani od najzwyklejszego człowieczeństwa. Znajdując się na rozdrożu, powinniśmy zdecydować, czy nadal będziemy żyć tak jak dotychczas, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, czy też powrócić do prostego i pierwotnego znaczenia pojęcia człowieczeństwa.