Rejon Toraja na Sulawesi pomimo upływu czasu niewiele się zmienił. Tworzą go strzeliste wzgórza , zielone tarasy ryżowe, oraz tradycyjne domy których kształt przypomina poroże bawoła.Ludzie Toraja przed nadejściem holenderskich misjonarzy wyznawali animizm, i już wtedy były znane ceremonie pogrzebowe. Kiedy odszedł dorosły człowiek grzebano go w jaskiniach lub w grobie wykutym w skale. Na podobieństwo zmarłego osadzano blisko miejsca pochówku figurkę Tau Tau. Torajanie wierzą że najważniejszym dniem w życiu człowieka jest jego śmierć, a pogrzeb jest najbardziej znacząca uroczystością wśród całej społeczności Torajan. Ceremonia pogrzebowa jest bardzo brutalna i spektakularna. Urządzana jest przez ludzi najbogatszych trwa kilka dni i poświęca się temu wiele bawołów i świń.