Wadi Numeira to wyschnięte koryto rzeki. Znajduje się  w rejonie Morza Martwego.
Jego dnem płynie wartki strumień. Wadi tworzą kolorowe i wysokie skalne ściany,
przez co miejsce wygląda jak głęboki kanion. Charakterystycznym miejscem kanionu
jest wiszący u wejścia potężny głaz. Wysokie ściany i ogromne głazy, w cieśninach i
 wąskich korytarzach w porannym świetle tworza niezwykłą mozajkę kolorów.
To wszystko zdumiewa i nie wątpliwie jest jedną najpiękniejszych część Wadi Numeira.